Unix time

PHP tarih ve saat işlemlerinde unix zaman damgasını (unix timestamp) kullanır. Unix formatı 1 Ocak 1970 00:00:00 tarihinden itibaren geçen saniye sayısını tutan integer(tamsayı) bir değerdir.

time()

Şu anki zaman bilgisini unixtime formatında döndüren fonksiyondur. time() fonksiyonu parametre almaz.

---

$suan_unix=time();

echo 'Şuan: '.$suan_unix;

// ÇIKTI

// Şuan: 1479901380

---

3 Gün öncesinin tarihi

$suan=time();

$uc_gun_once=$suan-(3*24*60*60);

echo 'Şuan: '.$suan.'<br>';

echo '3 gün önce: '.$uc_gun_once;

// ÇIKTI

// Şuan: 1479894837

// 3 gün önce: 1479635637

---

date(format, timestamp)

---

echo date('d/m/Y').'<br>';

echo date('d F Y l',time()+3*24*60*60).'<br>';

echo date('d.m.y H:i:s').'<br>';

// ÇIKTI

// 23/11/2016

// 26 November 2016 Saturday

// 26.11.2016 14:51:47

---

Türkçe Karakterli Tarih Fonksiyonu

$zamancek= date('d-m-Y');

setlocale(LC_TIME, 'turkish'); setlocale(LC_ALL,'turkish');

echo iconv('latin5','utf-8',strftime(' %d %B %Y ',strtotime($zamancek)));

Blog Kategorileri

Android Studio

HTML, CSS, JS

PHP, Codeigniter, Laravel

Visual Studio

En Son Bloglar

Php Tarih ve Saat Fonksiyonu

Tarih ve saat kullanımı, Türkçe tarih ve saat kullanımı.

Php Türkçe Karakter Sorunu Düzeltmek

Sizde php kodlarınızda Türkçe karakter sorunu yaşıyorsanız yazıdaki çözümlerden birini deneyebilirsiniz.

Php İf Else Kullanımı

Belirli kodları belirli şartlara bağlı olarak çalıştırmak için kullanılır. Basit bir ifadeyle eğer böyleyse şöyle yap, şöyleyse böyle yap diyebilmek için kullanılır.

Android Webview Yapımı

Geliştirmeye açık android webview yapımı. Android Studio