Geliştirmeye açık android webview

activity_main xml

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"

    android:layout_width="match_parent"

    android:layout_height="match_parent"

    tools:context=".MainActivity">


   

        android:layout_width="match_parent"

        android:id="@+id/webview"

        android:layout_height="match_parent">

   


---

android manifest

    package="gopsis.alfgopobsm">

   

   

   

        android:allowBackup="true"

        android:icon="@mipmap/ic_launcher"

        android:label="Gop Okulları OBS"

        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"

        android:supportsRtl="true"

        android:theme="@style/Theme.AppCompat.NoActionBar">

       

           

               


               

           

       

   


---

mainactivity java

package gopsis.alfgopobsm;


import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;


import android.os.Bundle;

import android.webkit.WebView;

import android.webkit.WebViewClient;


public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    private WebView webView;

    @Override

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

        super.onCreate(savedInstanceState);

        setContentView(R.layout.activity_main);

        webView = findViewById(R.id.webview);

        webView.setWebViewClient(new WebViewClient());

        webView.loadUrl("http://obs.gopokullari.com");

        webView.getSettings().setBuiltInZoomControls(false); //zoom yapılmasına izin verir

        webView.getSettings().setSupportZoom(false);

        webView.getSettings().setJavaScriptCanOpenWindowsAutomatically(true);

        webView.getSettings().setAllowFileAccess(true);

        webView.getSettings().setDomStorageEnabled(true);

        webView.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);

    }

}

Blog Kategorileri

Android Studio

HTML, CSS, JS

PHP, Codeigniter, Laravel

Visual Studio

En Son Bloglar

Php Tarih ve Saat Fonksiyonu

Tarih ve saat kullanımı, Türkçe tarih ve saat kullanımı.

Php Türkçe Karakter Sorunu Düzeltmek

Sizde php kodlarınızda Türkçe karakter sorunu yaşıyorsanız yazıdaki çözümlerden birini deneyebilirsiniz.

Php İf Else Kullanımı

Belirli kodları belirli şartlara bağlı olarak çalıştırmak için kullanılır. Basit bir ifadeyle eğer böyleyse şöyle yap, şöyleyse böyle yap diyebilmek için kullanılır.

Android Webview Yapımı

Geliştirmeye açık android webview yapımı. Android Studio